Informacje

Działania „Prędkość” wspólnie z sąsiadami z Rypina

Policjanci ruchu drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu i Komendy Powiatowej Policji w Rypinie na drogach W534 i W560 przebiegających przez dwa powiaty przeprowadzili wspólne działania pn. ,,Prędkość”. Przedsięwzięcie to ukierunkowane było na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Wczoraj (10.09.2019) w godzinach 6.00-14.00 na drogach W534 i W560 funkcjonariusze ruchu drogowego z Golubia-Dobrzynia i Rypina wspólnymi siłami przeprowadzili działania pn. ,,Prędkość”. Celem wspólnego przedsięwzięcia było egzekwowanie od kierowców przestrzegania ograniczeń prędkości na drodze. Akcja polegała na tym, że policyjne kontrole prowadzone były na tej samej drodze, w tym samym czasie i najczęściej na krótkim odcinku drogi. Miejsca kontroli na drogach wytypowane zostały na podstawie analizy wcześniejszych zdarzeń drogowych. Efektem tych działań było przeprowadzenie 32 kontroli drogowych, gdzie w 12 przypadkach kontrole mundurowych wykazały, że kierowcy popełnili wykroczenia za które ukarani zostali mandatami karnymi. Ponadto zatrzymano 9 dowodów rejestracyjnych od pojazdów.

Tego rodzaju wspólne działania mundurowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach będą kontynuowane.

Powrót na górę strony