Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego - KPP w Golubiu-Dobrzyniu

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Data publikacji 07.02.2020

Policja radzi …

Rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych bezpieczeństwu w ruchu drogowym na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. W pierwszym artykule omówiony zostanie stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym za 2019 roku, w następnych poszczególne przyczyny oraz ważniejsze przepisy Ustawy prawo o ruchu drogowym, które mają bardzo duży wpływ na jego bezpieczeństwo.