Informacje

PODŁOŻENIE ŁADUNKU WYBUCHOWEGO - ĆWICZENIA SZTABOWE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKICH POLICJANTÓW

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu odebrał zgłoszenie informujące o ujawnieniu na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Golubiu-Dobrzyniu podejrzanego pakunku. Zaalarmowani policjanci przystąpili do działań. Wyspecjalizowani policjanci zabezpieczyli podejrzany pakunek, jednocześnie rozpoczynając pościg za sprawcami, którzy go podłożyli.

Tak wyglądał początek działań dowódczo-sztabowych golubsko-dobrzyńskich policjantów, które przeprowadzone zostały w miniony wtorek (02.04.2019). Głównym założeniem było przyjęcie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz rozwijanie umiejętności współdziałania i doskonalenia zespołowego w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Była godzina 10.00, gdy dyżurny golubsko-dobrzyńskiej policji otrzymał informację o ujawnieni podejrzanego pakunku na terenie PEC-u w Golubiu-Dobrzyniu. Z relacji zgłaszającego wynikało, że pakunek w rejonie głównego zaworu doprowadzającego gaz ziemny pozostawić mieli dwaj nieznani mężczyźni, którzy następnie pośpiesznie oddalili się z rejonu przedsiębiorstwa. Gdy dyżurny policji otrzymał zgłoszenie natychmiast podjął czynności zmierzające do ewakuacji osób z obiektu oraz okolicznych mieszkańców, w miejsce pozostawienia pakunku skierował policjantów z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego, jednocześnie przekazał informację funkcjonariuszom w służbie o  sprawcach  uciekających pojazdem osobowym i uruchomił procedury przewidziane w takich sytuacjach. Na trasie ucieczki podejrzanych mężczyzn skoncentrowano pierwsze patrole. Mundurowi ustawili posterunek blokadowo-zaporowy. Na miejscu podłożenia ładunku, oprócz policjantów z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego do działań przystąpili również policyjni specjaliści techniki kryminalistycznej i funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej. W efekcie podejrzany ładunek został zabezpieczony i zidentyfikowany jako nie zagrażający życiu i zdrowiu ludzi, a sprawcy podłożenia pakunku w wyniku pościgu,  zostali zatrzymani przez stróżów prawa.

Cała ta akcja to scenariusz ćwiczeń przygotowujących służby do współpracy. W przedsięwzięciu tym wzięło udział 15 policjantów, funkcjonariusze z 3 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i 4 zastępów  OSP, jak również pracownicy z Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz pracownicy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Golubiu-Dobrzyniu. Działania przeprowadzone w warunkach zbliżonych do rzeczywistych miały na celu sprawdzenie, mobilności i szybkości reakcji na tego rodzaju zagrożenia. Pozwalają one również na wychwycenie mankamentów pojawiających się w czasie ćwiczeń oraz ich wyeliminowanie, a to przekłada się na skuteczne i zespolone działanie w rzeczywistej sytuacji kryzysowej.

 

Powrót na górę strony