Odpowiedzialnoś karna za psy

Odpowiedzialnoś karna za psy

Data publikacji 18.09.2015

 

W związku z problemem zagrożenia życia i zdrowia osób przez psy pozostawione bez nadzoru, Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu – informuje, iż na podstawie niżej wymienionych przepisów Kodeksu Wykroczeń, będą wyciągane konsekwencje karne wobec osób, które dopuszczą do tego, że ich psy poruszać się będą bez nadzoru:
 

-         art. 77 – Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny w wysokości 200 złotych albo karze nagany,

-         art. 108 – Kto szczuje psem człowieka podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany,

-         art. 166 – Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem podlega karze grzywny albo nagany.
 

Ponadto apeluje się o rozwagę i odpowiedzialność przy zabezpieczaniu psów w obejściach gospodarskich (przypomina się o obowiązkowych szczepieniach), niedbalstwo może doprowadzić do tragedii – zagrożenia życia lub zdrowia innych ludzi, w tym domowników.

 

 

 

 

Opracował:

podinsp. Zbigniew Blonkowski

 

 

 

Powrót na górę strony