WSPÓLNE DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH - Wiadomości - KPP w Golubiu-Dobrzyniu

Wiadomości

WSPÓLNE DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH

Data publikacji 23.02.2021

Organizowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach i ograniczanie liczby zdarzeń to jedno z priorytetowych zadań policji. Dlatego funkcjonariusze ruchu drogowego z komend powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, Rypinie i Wąbrzeźnie na drogach W 534 i W 560, przebiegających przez trzy powiaty, przeprowadzili wspólne działania pn. ,,Prędkość”.

Wczoraj (22.02.21) w godzinach 6.00-22.00 na drogach W 534 i W 560 funkcjonariusze ruchu drogowego z Golubia-Dobrzynia, Rypina i Wąbrzeźna wspólnymi siłami przeprowadzili działania pn. ,,Prędkość”. Celem przedsięwzięcia było egzekwowanie od kierowców przestrzegania ograniczeń prędkości. Akcja polegała na tym, że policyjne kontrole prowadzone były na tej samej drodze, w tym samym czasie i najczęściej na krótkim odcinku. Miejsca, gdzie można było spotkać patrole, zostały wytypowane na podstawie analizy wcześniejszych zdarzeń drogowych. Efektem tych działań były 104 kontrole drogowe, gdzie w 67 przypadkach  kierowcy popełnili wykroczenia związane z nadmierną prędkością i wobec nich zastosowane zostały środki prawne.

Tego rodzaju wspólne działania funkcjonariuszy na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach będą kontynuowane.