Wiadomości

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczny aktywny senior

​​​​​​​Policjanci przestrzegali aktywnych seniorów z Klubu Seniora w Paliwodziźnie, jakimi metodami posługują się przestępcy i jak ustrzec się przed kradzieżą. Na podstawie przykładów podanych przez policjantów, seniorzy przypomnieli sobie jak nie stać się ofiarą oszustów działających metodą “na wnuczka” czy ,,administratora".

Głównym czynnikiem wpływającym na jakość życia mieszkańców jest bezpieczeństwo. Golubsko-dobrzyńscy policjanci chętnie biorą udział w spotkaniach z mieszkańcami, gdzie przypominają podstawowe zasady bezpieczeństwa. Dwa dni temu (16.11.2022) spotkali się z Aktywnymi Seniorami z Klubu Seniora w Paliwodziźnie, gdzie przypomnieli seniorom informacje jak nie stać się ofiarą oszustwa np. „na wnuczka, na policjanta, na administratora”. Przypomnieli o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, jak nie stać się ofiarą przestępstwa czy kieszonkowców.

Wszyscy uczestnicy klubu, otrzymali ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń elementy odblaskowe, które zwiększają widoczność i bezpieczeństwo seniorów.

Powrót na górę strony