Wiadomości

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne spotkanie z młodzieżą

Policjanci rozmawiali z uczniami na temat równego traktowania i odpowiedzialności karnej nieletnich. Nie zabrakło również kilku słów o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i cyberprzemocy.

W piątek (25.11.2022) policjanci spotkali się z uczniami klasy 3 z Zespołu szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. Tematy poruszone na spotkaniu mają na celu uświadomienie młodym ludziom, że wszyscy są równi wobec prawa i zasługują na szacunek. Mundurowi wyjaśnili, czym jest odpowiedzialność karna nieletnich oraz z jakimi konsekwencjami może liczyć się młoda osoba w momencie łamania przepisów prawa. Funkcjonariusze omówili wybrane z nich, które popełniane są najczęściej przez młodzież. Nie zabrakło również, kilku słów na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i cyberprzemocy.

Powrót na górę strony