Wiadomości

Wspólny patrol policji i straży leśnej

Golubsko-dobrzyńscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Leśnej przeprowadzili działania na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Wspólne patrole mają na celu zapobieganie popełnianiu wykroczeń i przestępstw w rejonach lasów.

We wtorek (26.03.2024r.) policjanci i strażnicy leśni patrolowali tereny należące do Nadleśnictwa Konstancjewo. Priorytetem mundurowych jest wykrywanie i ściganie wszelkich przejawów wandalizmu, szkodnictwa, zaśmiecania, kradzieży i kłusownictwa. Patrole pilnują i dbają, aby lasy nie były dewastowane.

Funkcjonariusze zwracają także uwagę na osoby lekceważące zakaz wjazdu do lasu pojazdami mechanicznymi. Mundurowi przypominają, że las nie jest miejscem dla osób niszczących środowisko naturalne oraz nie stosujących się do obowiązujących przepisów.

Takie działania będą cyklicznie powtarzane, aby wyeliminować nieprawidłowe zachowania, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu.

Powrót na górę strony