Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu

Komenda Powiatowa Policji w Golubiu-Dobrzyniu

 
 
 
W nagłych przypadkach
Telefony alarmowe
997
112*
*Połączenie z Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
w Golubiu - Dobrzyniu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19
87-400 Golub-Dobrzyń
Oficer dyżurny 
Telefon:
47 7549 200, 47 7549221
Faks: 47 7549247

Sekretariat Komendanta 
Telefon: 47 7549
205
Faks: 47 7549264
E-mail: epuap-golub@bg.policja.gov.pl

Wydział Kryminalny
Telefon: 47 7549
261
Faks: 47 7549252

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego
Telefon: 47 7549
251
Faks: 47 7549250

Redakcja strony 
E-mail:
 webmaster-golub@bg.policja.gov.pl

Powrót na górę strony