Kontrole autokarów przed wyjazdem

Kontrole autokarów przed wyjazdem

Data publikacji 09.09.2021

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu, na pisemny

wniosek organizatora wycieczki bądź przewoźnika, dokonują kontroli stanu
technicznego autobusu oraz badają stan trzeźwości jego kierowcy.
Pisemne zgłoszenie organizatora wycieczki bądź przewoźnika z 7 – dniowym
wyprzedzeniem należy złożyć:
w tutejszej jednostce Policji u dyżurnego,
• faksem na numer (47) 75 49 250,
• lub pocztą elektroniczną na adres: epuap-golub@bg.policja.gov.pl.

Tygodniowy termin pozwala funkcjonariuszom zaplanować  służbę w dniach,
w których zostało zgłoszono kilka kontroli autobusów.
Kontrole autobusów dokonywane są w miejscu zbiórki uczestników wycieczki
w obecności organizatora.
Należy mieć na uwadze, że w przypadku ujawnienia niewłaściwego stanu
technicznego autobusu, policjanci nie zezwolą na dalszą jazdę
niesprawnym autobusem.
Aby wycieczka wyjechała z miejsca zbiórki w planowanych godzinach,
należy na kontrolę pojazdu przeznaczyć co najmniej 30 minut.


Wniosek o kontrolę autobusu

Powrót na górę strony